Na sprzedaż

Węzeł betoniarski Jedlicze - SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI

Zgodnie z ogłoszeniem w prasie - "Super Nowości" z dnia 09-10-2019 r.

 

Syndyk masy upadłości Z.H.U. "JARKOMET " Stanisław Jarecki w upadłości likwidacyjnej Trzcinica 478 ogłasza

ogłasza  sprzedaż z wolnej ręki za najwyższą zaoferowaną cenę

i

zaprasza do składania pisemnych ofert

poniżej wymienionej ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości:

 - węzeł betoniarski

 

 Opis techniczny:  do pobrania w pdf

 Złożenie pisemnej oferty wyłącznie drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2019 r.  na adres: Biuro Postępowań Upadłościowych w Jaśle, ul. Kościuszki 37, 38-200 Jasło. Decyduje data wpływu do Biura.

 Druki do pobrania: oferta wraz z oświadczeniem: do pobrania w pdf

 Rozstrzygnięcie sprzedaży nastąpi na posiedzeniu niejawnym w Biurze Postępowań Upadłościowych w Jaśle. O wyniku sprzedaży Syndyk poinformuje oferentów.

 Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków sprzedaży, unieważnienia sprzedaży lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

 Uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży możliwe jest w Biurze Postępowań Upadłościowych, ul. Kościuszki 37, 38-200 Jasło lub pod nr tel. 13 300 00 72.

 Uwaga!!! Koszty demontażu węzła, załadunku i transportu ponosi nabywca.

 

Galeria:

received 353776415227846 ebadb         received 323219528541895 d0e8c  received 2240938072690742 743f0
              

 

 

(C) 2019 Biuro Postępowań Upadłościowych prowadzonych przez Syndyka Dorotę Dietl Jasło | realizacja medox.pl | Polityka prywatności | Polityka cookies