Na sprzedaż

Udział w wysokości 1/2 w działce ew. nr 167 zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Jaśle ul. Słoneczna NOWY PRZETARG - NOWA NIŻSZA CENA

Zgodnie z ogłoszeniem w prasie "Nowiny" oraz z obwieszczeniem w MSiG nr 97 poz. 24688 z dnia 20 maja 2024 r.

 

Syndyk masy upadłości Beaty Janik zam. Jasło osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 130/18, ogłasza przetarg na sprzedaż:

  • udziału w wysokości ½, przysługującego Beacie Janik, we współwłasności nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną nr 167 o powierzchni 0,1441 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym, położoną w Jaśle przy ul. Słonecznej 16, obręb 13-Wądoły, powiat jasielski, woj. podkarpackie. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaśle V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1J/00030855/9. Nieruchomość jest zamieszkała.

Cena wywoławcza netto nie niższa niż 45.050,00 zł(słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych zero groszy).

Termin składania ofert  30 dni od dnia obwieszczenia o przetargu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które ukazało się w dniu 20 maja 2024 r. (MSiG nr 97 poz. 24688),  na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Dietl ul. Kościuszki 37/7a, 38-200 Jasło. Oferty należy składać wyłącznie drogą pocztową. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do biura.

Wadium: Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w nieprzekraczalnym terminie do dnia składania ofert na konto wskazane w warunkach przetargu. Wadium uważa się za wpłacone z dniem uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

Warunki przetargu: do pobrania w pdf

Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetragu, unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu możliwe jest w Biurze Postępowań Upadłościowych, ul. Kościuszki 37, 38-200 Jasło (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)  lub pod nr tel. 13 300 00 72

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Upadłościowego
Radca Prawny Dorota Dietl
Doradca restrukturyzacyjny Dorota Dietl

ul. Kościuszki 37 (II piętro)
38-200 Jasło

Telefon: (+48) 13 300 00 72
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(C) 2024 Doradca restrukturyzacyjny Dorota Dietl | realizacja medox.pl | Polityka prywatności | Polityka cookies